وضعیت شنوایی کودک

عکس کودک کم شنوا

وضعیت شنوایی کودک و آگاهی یافتن از افت شنوایی کودک شما، به دانستن نحوه شنوایی نیز کمک می کند. گاهی لازم است تااز وضعیت شنوایی نسبت به مهارت های زبانی و گفتار کودکآگاهی داشته باشید. چرا که اینها دلایل محکمی برای پیشبرد وشعیت شنوایی به شمار می آیند. همچنین نا هماهنگی در سن مناسب یادگیری مهارتهای زبانی یکی از علایم معمول افت شنوایی به شمار می آید.
آسیب شنوایی در کودکان ممکن است قبل، بعد و یا در طول تولد در سنین نوزادی یا کودکی به وقوع بپیوندد. در کودکان در نظر گرفتن سن پیش از زبان اموزی برای بهبود بیشتر و پیشرفت چشم گیر وضعیت شنوایی فرزندتان ضروری است. سن زیر سه سال که تحت عنوان پیش از زبان اموزی است سنی بحرانی برای شروع پروتز سمعک در کودکان کم شنوا و شروع جلسات توانبخشی است.
در واقع یکی از پیچیده‌ترین مراحل رشد کودک، تسلط او بر زبان است. کودک از طریق سخن گفتن می‌تواند با جهان پیرامون خود ارتباط برقرار کند. زبان به کودک این امکان را می‌دهد تا نیازها و خواسته‌هایش را بیان کند و احساس‌ها و هیجان‌های درونی خود را با والدین و مراقبینش در میان گذارد. از آن‌جائی که سخن گفتن رفتاری است که کودک را از ”خودمحوری“ به اجتماعی شدن سوق می‌دهد، هرگونه مشکلی در این زمینه می‌هٔواند کودک را از فرآیند رشد، بالندگی و زندگی جمعی باز دارد.
توانائی سخن گفتن مهارتی است که باید آموخته شود رشد گفتاری کودک به تکامل اندام‌های گویائی و محرک‌های محیطی او بستگی دارد. در طول شش ماههٔ اول زندگی، کودک تنها قادر است صداهای نامفهومی از دهان تولید کند. به‌طور معمول آمادگی برای تقلید کلمات در پایان یک‌سالگی آغاز می‌شود.
گویائی و شنوائی دو حس کاملاً مرتبط به‌‌هم هستند. کودک ابتدا سعی می‌کند با گوش دادن به صداها، آنها را تقلید کند، و سپس به تکرار واژه‌ها و ایجاد زمزمه‌های نامفهومی می‌پردازد. به‌تدریج کودک به مرحلهٔ درک کلام پا می‌گذارد و می‌تواند دستورها و خواسته‌های والدینش را اجرا کند. در این مرحله است که کودک خردسال یاد می‌گیرد برای رسیدن به نیازهایش چگونه صحبت کند. اگر پدر و مادر او را تشویق به حرف زدن نکنند و با کمترین اشارهٔ او خواستهٔ او را برآورده سازند، کودک هم یاد می‌گیرد که بدون زحمت صحبت کردن، می‌تواند به خواسته‌اش برسد، در نتیجه تلاش هم در جهت زبان آموزی نخواهد کرد. یادگیری زبان به این دلیل اهمیت دارد.
۱) زبان وسیله‌ای برای ارتباط برقرار کردن و دوست شدن است.
۲) زبان وسیله‌ای برای سازگاری با محیط است.
۳) زبان وسیله‌ای برای تفکر و درک بهتر است.
۴) زبان وسیله‌ای برای پرورش سایر مهارت‌های ذهنی است.
۵) زبان وسیله‌ای برای تحصیل علم و گسترش تجربه‌هاست