خدمات

ارزیابی وزوز گوش

ارزیابی وزوز گوش حاوی نکات ذیل است:

– بررسي ، شناسايي و ارزیابی وزوز گوش

وزوز گوش صدايي است كه منبع توليد آن گوش مي باشد كه مي تواند يك گوش و يا هر دو گوش را تحت تاثير قرار دهد.

علت وزوزگوش در بسياري از افراد نا مشخص است متاسفانه هنوز هيچ داروي خاص و درمان قطعي براي آن يافت نشده است.

ولي راهكارهاي زيادي براي رهايي و يا كنترل آن وجود دارد و تلاش ما اين است كه وزوزگوش شما را شناسايي و ارزيابي كنيم و راهكارهايي را كه مي تواند آن را تحت كنترل خود در آوريد را به شما نشان دهيم .

پيش از هر گونه اقدام درماني , تشخيص صحيح و دقيق وزوزگوش امري الزامي مي باشد و از آنجا كه بيش از ۹۰% افراد مبتلا به وزوزگوش دچار ميزاني از افت شنوايي هستند.

ابتدا لازم است شنوايي فرد مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد و سپس شنوايي شناس از طريق انجام آزمايشات خاص , ميزان زير و بمي و بلندي وزوزگوش و نوع را آن را مشخص كند.

واقعيت اين است كه احساس وزوزگوش تنها به ساختمان گوش محدود نمي شود بلكه قسمتهاي خاصي از مغز نيز در درك وزوزگوش فعاليت دارند به اين دليل از آن بعنوان يك پديده سايكو آكوستيك نام برده مي شود .

– تجويز انواع پوشاننده وزوز و آزمون كنترل وزوزگوش

پس از ارزيابي وزوزگوش شناسايي آن روشهاي كنترل و مديريت وزوز و راهكارهاي فني و استفاده از پوشاننده ها توسط شنوايي شناس آموزش داده مي شود.

عوامل بسياري نظير خستگي , ترس , بي خوابي , فشارهاي عصبي , افسردگي و غيره در ايجاد و يا شدت وزوزگوش تاثير گذارند .

اديولوژيست پس از ارزيابي وزوز گوش و مشاوره با شخص مبتلا، عوامل تاثير گذار به روي وزوزگوش بيمار را مورد بررسي قرار خواهد داد و روشهاي تمركز يا كنترل وزوزگوش و در نهايت روشهاي غلبه و مديريت آنرا به بيمار آموزش مي دهد.

با استفاده از فناوري هاي نوين كه در پوشش وزوزگوش موثرند مانند انواع ماسكرها , سمعك ها و تركيب اين دو وسيله سعي خواهد كرد با ارائه محرك هاي صوتي جانبي تمركز بيمار را از روي وزوزگوش منحرف سازد و وزوزگوش بيمار را به حاشيه براند و با اين وسيله احساس آرامش و رهايي از وزوزگوش را براي فرد مبتلا ايجاد نمايد.

 

 

View Comments

Tags: سنجش وبررسی وزوز گوش

تماس