درباره ی شنوایی

جدا شدن استخوانچه های گوش از همدیگر

از هم گسیختگی زنجیره استخوانچه ای گوش چیست؟

در گوش میانی سه استخوانچه(Auditory Ossicles) به نام های چکشی، سندانی و رکابی وجود دارد که نقش آنها انتقال و تقویت انرژی صوتی به گوش داخلی می باشد.

آسیب یا بد شکلی این استخوانچه ها باعث ایجاد کم شنوایی می شود.

 

قطع زنجيره استخوانی گوش امکان دارد به دلايل مختلفی رخ دهد

در کودکان دليل عمده نکروز زائده بلند سندانی به خاطر عفونت مزمن يا عود کننده گوش ميانی و يا ترشح می باشد.

در يک همچین مواردی قطع زنجيره معمولا کامل نيست و يک باند باريک از بافت فيبروزی جايگزين قسمت دور زائده بلند استخوان سندانی نکروز شده می شود.

بنابراين اتصال بين سندانی و رکابی فيبروزی است و استخوانی نيست دراين حالت صداها به طور ناقص انتقال می يابند و يک کاهش شنوايی انتقالی ضعيف ايجاد می شود.

معمولا گپ ایجاد شده در فرکانس های زیر بیشتر از بم است و تایپ تیمپانومتری Ad می باشد.

 

فرم های از هم گسیختگی کجاها ایجاد می شود؟

معمولا گسیختگی در مفصل سندانی-رکابی با یا بدون شکستگی زائده ی بلند سندانی رخ میدهد.

دومین فرم رایج آن، جدایی مفصل چکشی-سندانی است.

در بزرگسالان تروما يکی از دلايل معمول می باشد.

به طورکلي تروما جابجايی ميانی استخوان رکابی يا قطع مفصل سندانی چکشی را ايجاد می کند.

تروما به ندرت باعث دررفتگی رکابی در دریچه ی بیضی می شود که باعث گیجی،کاهش شنوایی حسی عصبی و کاهش شنوایی انتقالی می شود.

به طور کلی گسیختگی زنجیره منجر به کاهش شنوایی انتقالی زیادی (حدود۳۰تا۶۵ دسی بل) خواهد شد.

گسیختگی و جابجایی زنجیره استخوانچه ای با یک پرده ی سالم بصورت یک کم شنوایی انتقالی حداکثری (۶۵دسی بل گپ) ظاهر می شود.

درصورتیکه اگر همراه با پارگی پرده باشد درجات کمتری از کم شنوایی را نشان میدهد.

 

درمان جدا شدن استخوانچه های گوش از همدیگر

درمان گسیختگی استخوانچه ای انجام عمل جراحی است که در آن از پروتز ها و سایر روش ها استفاده می شود.

بازسازی استخوانچه های گوش، به بهبود شنوایی فرد کمک می کند. در برخی موارد، تمامی سه استخوان گوش میانی تعویض می شوند.

این جراحی می تواند با جراحی تمپانوپلاستی (اصلاح پارگی پرده گوش) و ماستوئیدکتومی (حذف پاتولوژی در صورت وجود کلستئاتوم، گرانولاسیون و یا عفونت های فعال و مزمن گوش) نیز انجام می شود.

در صورتي كه با جراحي وضعيت شنوايي بيماران بهبود پيدا نكند يا بيمار شرايط جراحي را نداشته باشد، مثلا بيمار شرايط بيهوش شدن را نداشته باشد

 

به دو صورت مي توان به شنوايي این افراد كمك كرد

View Comments

تماس