پیشگیری از افت شنوایی

پیشگیری از افت شنوایی گوش

 

عوامل مختلف پیشگیری از افت شنوایی:

افت شنوایی نوفه زاد (افت شنوایی ناشی از نوفه گیری شدید و مستمر) یکی از علل شایع افت شنوایی است.

اما علیرغم افت شنوایی که با افزایش سن ایجاد می شود(پیرگوشی)، این نوع افت شنوایی براحتی قابل پیشگیری است.

صدای بلندتر از ۱۳۰ دسی بل به سرعت به سلول های مویی حلزون گوش به طور جبران ناپذیری آسیب می رسانند. حتی صدای شلیک گلوکه در حین شکار ممکن است به افت شنوایی دایم منجر می شود. برای این دست از موارد سمعک زیمنس و محافظ گوش secrear بسیار مناسب است.

شنیدن صدای ۸۰ تا ۹۰ دسی بل هم برای طولانی مدت ممکن است افت شنوایی دایم را منجر شود. اگر در محل کار خود در معرض صداهای بسیار بلند هستیدبه شما توصیه می شود تا از محافظ گوش استفاده کنید.

صدا در واحد دسی بل:

نمونه های زیر، نگاهی کلی به میزان بلندی صداهایی است که هر روز آنها را می شنوییم . این صداها در خصوص میزان افت شنوایی چیزی را بازگو نمی کنند.