همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

چگونه درست در منزل کار کنیم تا کمردرد نگیریم

کار در منزل

راهنمای مقاله

چگونه درست در منزل کار کنیم تا کمردرد نگیریم؟

از علل مهم کمردرد در بین خانم های خانه دار کار در منزل است.

اگز در هنگام کار در منزل به نکاتی توجه کنیم فشار کمتری به کمر وارد شده و احتمال بروز کمردرد کمتر میشود.

 

مواردی که در هنگام کار در منزل برای کاهش احتمال ابتلا به کمردرد باید رعایت شوند

قبل از انجام کارهایی مانند باغبانی، چمن زنی، برف روبی ابتدا نرمش های کششی انجام داده و بدن خود را برای انجام آن آماده کنید.

اگر به انجام این کارها عادت ندارید خود را زیاد خسته نکنید و کار را به مقدار کم انجام دهید. قبل از انجام کار اگر کمر خود را با یک شال محکم ببندید به کمر شما فشار کمتری وارد میشود.

جارو زدن با جاروی دستی کوتاه به شدت به کمر شما فشار وارد میکند. اگر کمردرد دارید از انجام آن اجتناب کنید و اگر کمردرد ندارید به مدت طولانی از آن استفاده نکنید.

در روزهای سرد برای کار در فضای باز لباس گرم پوشیده و با یک شال کمر خود را ببندید

در تابستان اگر مدتی در فضای باز کار کرده و عرق کرده اید بطور ناگهانی وارد ساختمانی که با کولر سرد شده است نشوید.

اگر کار زیادی انجام داده اید بعد از آن یک ربع ساعت استراحت کنید.

اگر کار زیاد است آن را به قسمت های کوچکتر تقسیم کرده و در بین آنها استراحت کنید.

در مواقعی که کمر درد هستید با این روش به کمر خود استراحت دهید.

کار ذر منزل

 

دلایل گرفتگی عضلات پشتی کمری هنگام فعالیت

تنگی کانال نخاع

می تواند سبب کمردرد یا انتشار به یک یا هر دو اندام تحتانی (پا) شود.

معمولا بیماران از درد درهنگام ایستادن و راه رفتن شکایت دارند. این درد با نشستن بهبود می یابد.

 

اختلال در مفاصل کوچک ستون فقرات

مهره ها توسط دیسک و مفاصل کوچکی به نام فاست (facet) به همدیگر متصل می شوند. این مفاصل به علل مختلفی ممکن است دردناک شوند.

درد این مفاصل نیز شبیه درد دیسک است (در کمر حس می شود و ممکن است به یک یا هر دو اندام تحتانی انتشار یابد).

مهمترین علل دردناک شدن این مفاصل عبارتند از آرتروز و اختلال عملکرد آنها.

 

رگ به رگ شدگی (sprain/strain) شایع ترین پیامد کار در منزل به صورت غیر اصولی است

همانطور که گفته شد رباط ها و عضلات مهره ها را روی یکدیگر حفظ می کنند.

گاهی به علت ضربه مستقیم یا برداشتن جسم سنگین، این رباط ها یا عضلات دچار کشیدگی می شوند و ایجاد درد می کنند.

 

پوکی استخوان

پوکی استخوان در حقیقت کاهش تراکم استخوان هاست.

استخوان های پوک در معرض شکستگی های بسیار کوچک هستند و این شکستگی ها درد شدیدی ایجاد می کند.

احتمال پوکی استخوان در خانم ها چهار برابر مردان است.

 

اختلالات شکل ستون فقرات

ناهنجاری های شکل ستون فقرات مثل اسکولیوز یا s شکل، کیفوزو یا قوس پشتی، لوردوز یا گودی کمر می توانند سبب کمردرد شوند.

 

فیبرومیالژی

بیماری مزمنی است که با درد منتشر بدن، خستگی، اختلال خواب و نقاط درد ناک متعدد شناخته می شود. در این بیماری کمردرد نیز وجود دارد.

 

سایرموارد

عفونت ها، بیماری های التهابی (مثل روماتیسم) یا تومورها نیزمی توانند سبب ایجاد کمردرد شوند.

 

دلایل خشکی و گرفتگی ناگهانی کمر هنگام کار در منزل

گرفتگی عضلات کمر عارضه ای است که ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۹۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ افراد در طول زندگی آن را تجربه میکنند.

ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻢ ﺷدن های عادی برای انجام کارهای روزانه ممکن است سبب شود ﺍﻟﯿﺎﻑ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﯾﺎ ﺁﺳﯿﺐ‌ ﺩﯾﺪﮔﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺷﻮﺩ.

دﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ تنها ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ انجام ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻋﺎﺩﯼ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻋﻀﻼت ﮐﻤﺮ دچار گرفتگی میشوند، استراحت دادن به کمر برای بهبود گرفتگی کافی است.

پس از آن فعالیتهای روزانه باید با شدت کم و به تدریج آغاز شوند.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺏ، ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ تا ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺠﺪﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﺮﺩﺭﺩﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﮐﻨﺪ.

ﺧﺸﮑﯽ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭﺩ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﮐﻤﺮ نیز در بسیاری از افراد دیده میشود.

گرفتن ﺩﻭﺵ ﺁﺏ‌ﮔﺮﻡ، استفاده از ﮐﻤﭙﺮﺱ ﮔﺮﻡ ﯾﺎ انجام ﺣﺮﮐﺎﺕ ﮐﺸﺸﯽ ملایم در کاهش درد و خشکی موثر است.

انجام ﻭﺭﺯﺵ‌ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ‌ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ ﻭ ﮐﻤﺮ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ نیز سبب کاهش احتمال بروز چنین کمردردهایی هستند.

ﺁﺳﯿﺐ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻤﺮ ﺍﻏﻠﺐ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﺥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺷﮑﻤﯽ ﺿﻌﯿﻒ باشند.

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ کار میکنید وضعیت نشستن خود را اصلاح کنید ﻭ تا حد امکان از صندلی ﺍﺭﮔﻮﻧﻮﻣﺘﺮﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺭﻭﯼ ﺷﮑﻢ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺍﺳﺖ که سبب فشار بیش از حد به کمر شده و می تواند آسیب های جدی ایجاد کند.

ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﺪ ﻭ ﺑﺎﻟﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﺯﺍﻧﻮﻫﺎﯾﺘﺎﻥ قرار دهید.

درد و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ مزمن کمر ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺩﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

کاردرمانی و تغییر سبک زندگی برای درمان مشکلاتدیسک کمر توصیه میشود.

سرور فتحی

سرور فتحی

سرور فتحی بیرانوند کارشناسی ارشد شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و مدیر کلینیک شنوایی شناسی، تجویز سمعک و سرگیجه آریاشهر مولف کتاب” توانبخشی شنوایی و زبان آموزی کودکان زیر۷سال دارای تقص شنوایی” و با سابقه ی 10 سال فعالیت در زمینه شنوایی شناسی ، تجویز سمعک و سرگیجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *