سمعک

کاشت گوش میانی چیست؟ پروتزهای گوش میانی

کاشت گوش میانی یک وسیله شنوایی است که صداها را با یک پردازنده صوتی که روی سر قرار می‌گیرد، جمع آوری کرده سپس آن‌ها را به تحریک مکانیکی استخوانچه‌های گوش میانی تبدیل می کند. ⁣

بر خلاف سمعک، در این روش پروتز کاشته شده صدا را به لرزش تبدیل می کند. این انرژی مکانیکی برای تحریک مستقیم ساختارهای گوش میانی استفاده می شود. ⁣

در این روش جدید، کانال گوش کاملاً باز است.⁣

کاشت گوش میانی از یک قسمت خارجی (پردازنده صوتی) و داخلی ( FTM ) تشکیل شده است.⁣

 

کاشت گوش میانی چگونه کار می کند⁣؟

صداها توسط میکروفون پردازنده صدا جمع می‌شوند.⁣

پردازنده صدا، اصوات محیطی را به یک سیگنال دیجیتال تبدیل می کند. ⁣

که در نهایت سیگنال به ارتعاشاتی تبدیل می‌شود که مستقیماً ساختار گوش میانی را مرتعش می کند و صدا به گوش داخلی و مغز هدایت می‌کند.⁣

 

چه کسی از کاشت گوش میانی بهره می برد⁣؟

از این روش می توان به عنوان درمانی برای کم‌شنوایی حسی عصبی و همچنین کم‌شنوایی انتقالی و کم‌شنوایی آمیخته استفاده کرد.⁣

 

کاندیدهای کاشت عبارتند از

افرادی که انسداد گوش خارجی یا میانی دارند⁣

افرادی که به دلایلی قادر به استفاده از سمعک یا قالب گوش نیستند⁣

افرادی که از تقویت صدا بهره نمی برند⁣

برخی بیماران نیز ممکن است کاندید باشند که با نظر پزشک تعیین میشود⁣

نکته مهم⁣ این است که کاشت‌های گوش، عملکرد شنوایی را به شنوایی طبیعی (مانند فرد عادی) باز نمی گرداند.⁣

اگر فکر می کنید که می‌توانید از کاشت گوش میانی بهره‌مند شوید، باید با پزشک گوش و حلق و بینی یا متخصص شنوایی صحبت کنید.⁣

 

آیا در ایران این روش قابلیت انجام دارد؟

این روش در ایران برای نخستین بار در اهواز، در مركز كاشت حلزون و در سال ۱۳۹۴ انجام شد.

خوشبختانه هزینه ی عمل از بیمار گرفته نمی شود و بیمار باید بایستی تنها هزینه ی پروتز را پرداخت کند.

تماس