سمعک

کانال و باند سمعک چیست؟

هر سمعک بسته به تکنولوژی ای که داراست دارای تعدادی کانال و باند است.

در واقع این آپشن به پردازش صدا در محدوده های خاص فرکانسی اختصاص دارند و این قضیه باعث افزایش اثر پذیری سمعک و افزایش کیفیت سمعک می گردد.

کانال و باند یک قضیه ی قراردادی در بین کمپانی هاست و هر کمپانی بر اساس ویژگی های سمعک خود حداقل و حداکثری را برای کانال و باند پیشنهاد می دهند که ممکن است با کمپانی دیگر تفاوت داشته باشد.

منظور از کلمه ی باند و کانال در سمعک های دیجیتال و هوشمند چیست؟

همه ی فرکانس هایی را که از هر نوع متراکم کننده ای بگذرد، کانال می نامند و همه ی فرکانس هایی را که دامنه ی آن ها توسط یک کنترل کننده ی تقویت کنترل میشوند، باند می نامند.

با این نوع تعریف، بعضی از سمعک ها باندهای بیشتری در مقایسه با تعداد کانال دارند.

منظور از چند کاناله و چند بانده بودن سمعک چیست؟

معمولا از واژه های چند بانده و چند کاناله به جای همدیگر استفاده میشود، هر چند که بعضی از نویسندگان و شرکت های سازنده ی سمعک بین آنها افتراق قائل میشوند.

بسیاری از سمعک ها به طور انتخابی، آن بخش هایی از سیگنال را که در محدوده ی فرکانسی معینی هستند فیلتر میکنند و این بخش ها را متفاوت تر از بخش های دیگر سیگنال پردازش میکنند.

نوع این پردازش (مثلا تقویت، تراکم) بسیار مهم است، اما هیچ شکلی از پردازش وجود ندارد که تعیین کننده و گویای این مسئله باشد که چه چیزهایی از پردازش، کانال را تعریف میکنند و چه چیزهایی باند را.

چه مواقعی از کلمه ی باند و چه مواقعی از کلمه کانال استفاده میشود؟

از واژه ی باند وقتی استفاده میشود  که منظور ما بخش هایی از فرکانس ها و یا محدوده ی فرکانسی خاصی است.

از واژه ی کانال وقتی استفاده میشود که منظور ما زنجیره ی الکترونیکی از قسمت های مختلف و یا عملیات های محاسباتی است که آن باند از بخش های سیگنال، از داخل آن میگذرد.

مزیت کانال و باند در سمعک ها چیست ؟

بر اساس تحقیقات انجام شده، هر اندازه که میزان کانال و باند یک سمعک بیشتر باشد صدای سمعک شفاف تر و صاف تر است و سمعک قادر است که بصورت جداگانه در کانال ها و باند های مختلف صدا را اکولایز کند .

علاوه بر این برنامه های ضد فیدبک سمعک و مدارهای پردازشی آن و… قادرند عملکرد بهتری را نسبت به سمعک های تک کاناله داشته باشند و بطور دقیق در منطقه خاصی از فرکانسی که نیاز به حذف فیدبک یا افزایش و کاهش بهره ی صدا را  دارد در کانال و باند فرکانسی بخصوص خود، این تغییرات را دریافت کند (بدون تغییر در مناطق فرکانسی دیگر).

 

حداقل کانال مورد نیاز برای هر کاربر سمعک چگونه مشخص میشود؟

با این تفاسیر بر اساس نیاز هر کاربر تعداد خاصی از کانال ها و باندها مورد نیاز است که ادیولوژیست با بررسی وضعیت بیمار این تعداد کانال و باند را پیشنهاد میدهد تا تاثیرپذیری سمعک به حداکثر برسد.

View Comments

تماس