شعبه مطهری : ۸۸۸۲۲۴۴۲ (۰۲۱)

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

حلزون گوش
درباره ی شنوایی

همه چیز در مورد حلزون گوش

حلزون گوش، اندامی برای دریافت صداها و تبدیل آن‌ها به پیام‌های عصبی شنوایی است. ‌ درون گوش داخلی انسان، اندامی مدور و مارپیچی به نام

ادامه مطلب