شعبه مطهری : ۸۸۸۲۲۴۴۲ (۰۲۱)

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

کاردرمانی در سکته مغزی
کاردرمانی

کاردرمانی در سکته مغزی

بیمارانی که دچار سکته مغزی می شوند برای توانبخشی نیازمند کاردرمانی به صورت حرفه ای هستند.   چرا کاردرمانی بعد از سکته مغزی ضرورت دارد؟

ادامه مطلب