همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

وزوز گوش افراد
درباره ی شنوایی

انواع وزوز گوش

وزوز گوش در شکل های مختلف ظاهر می شود. انواع وزوز گوش : معادل لاتین واژه وزوز گوش tinnitus است. این کلمه از فعل لاتین

ادامه مطلب