همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

عکس کودک کم شنوا
چگونه می شنویم؟

وضعیت شنوایی کودک

وضعیت شنوایی کودک و آگاهی یافتن از افت شنوایی کودک شما، به دانستن نحوه شنوایی نیز کمک می کند. گاهی لازم است تااز وضعیت شنوایی

ادامه مطلب
گوش و اجزای آن
چگونه می شنویم؟

گوش و اجزای آن

اجزای گوش انسان از سه بخش اصلی تشکیل شده است که از بیرون به داخل شامل گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی میباشد. وظایف

ادامه مطلب