شعبه مطهری : ۸۸۸۲۲۴۴۲ (۰۲۱)

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

شنوایی سنجی بزرگسالان معمولا به دنبال عفونت گوش یا افت شنوایی اهمیت پیدا می کند.

بزرگسالان معمولا به دنبال سرماخوردگی یا سایر بیماری های عفونی جهت بررسی سیستم شنوایی خود بایستی به مراکز شنوایی شناسی مراجعه کنند.

کلینیک شنوایی سنجی بزرگسالان

در کلینیک شنوایی سنجی بزرگسالان کلیه ی تست های شنوایی قابلیت انجام دارد.

  • بررسی وضعیت کانال گوش و پرده ی گوش
  • بررسی سیستم شنوایی از نظر وجود عفونت گوش
  • تعیین آستانه های شنوایی فرد
  • آزمایش های بررسی شیپور استاش
  • تست عصب گوش
  • ادیومتری کامل و جامع

ادیومتری کامل در بزرگسالان شامل چه مواردی است؟

  • تست PTA
  • ادیومتری گفتاری
  • رفلکس آکوستیک
  • تیمپانومتری

تست تیمپانومتری چیست؟

هنگامی که به کلینیک شنوایی سنجی مراجعه می کنید اولین کاری که برای شما انجام می دهند، انجام تست تیمپانومتری است.

تست تیمپانومتری جهت بررسی عملکرد و حرکات پرده گوش، بررسی عفونت گوش میانی و وجود رفلکس آکوستیک انجام می شود.

تفسیر تیمپانومتری براساس نتایج حاصل از آن متفاوت است.

شنوایی سنجی سالمندان

سالمندان اغلب از پیرگوشی رنج می برند و در بسیاری موارد جهت تجویز سمعک به کلینیک شنوایی سنجی مراجعه می کنند.

شنوایی سنجی سالمندان نیز مانند سایر گروه های سنی اهمیت زیادی دارد.

نوع سمعک تجویز شده در سالمندان براساس میزان کم شنوایی و الگوی کم شنوایی متفاوت خواهد بود.

کلینیک شنوایی سنجی و سمعک جهان یکی از مراکز جامع تجویز و تنظیم حرفه ای سمعک در تهران است و کلیه ی خدمات مربوط به سمعک را انجام می دهد.

برای بزرگسالان و سالمندانی که قادر به همکاری نیستند و از طرفی بخاطر کم شنوایی نمی توانند ارتباط برقرار کنند تست ABR انجام می دهد.