شعبه مطهری : ۸۸۸۲۲۴۴۲ (۰۲۱)

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

مرکز شنوایی سنجی
شنوایی سنجی کودکان

مرکز شنوایی سنجی نوزادان

مرکز شنوایی سنجی نوزادان آریاشهر یکی از مراکز جامع شنوایی سنجی نوزادان در غرب تهران است.   مرکز شنوایی سنجی نوزادان نارس به طور کلی

ادامه مطلب
تست VRA
شنوایی سنجی کودکان

تست VRA و کاربرد آن در کودکان

در تست VRA یا شنوایی سنجی تقویت بصری با استفاده از تقویت کننده های بینایی و لوکالیزاسیون شنوایی، آستانه های شنوایی خردسالان تعیین می شود.

ادامه مطلب
تست ASSR در کودکان
شنوایی سنجی کودکان

تست ASSR در کودکان

تست ASSR در کودکان یکی از آزمایش های بررسی آستانه های شنوایی است. در کودکان اتیسم این تست جهت بررسی وضعیت شنوایی نیز انجام می

ادامه مطلب
تست OAE
شنوایی سنجی کودکان

تست OAE

تست OAE یکی از مهمترین تست های غربالگری شنوایی نوزادان است که در بدو تولد انجام می شود. گسیل های صوتی گوش (OAE) اصوات کم

ادامه مطلب