شعبه مطهری : ۸۸۸۲۲۴۴۲ (۰۲۱)

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

تست OAE
شنوایی سنجی کودکان

تست OAE

تست OAE یکی از مهمترین تست های غربالگری شنوایی نوزادان است که در بدو تولد انجام می شود. گسیل های صوتی گوش (OAE) اصوات کم

ادامه مطلب
تست ABR
شنوایی سنجی کودکان

تست ABR چیست؟

مرکز تست ABR تهران مرکز تست ABR تهران یکی از مراکز تخصصی غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان است. در تست ABR پاسخ هاي شنوايي ساقه

ادامه مطلب