همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

سمعک استخوانی عینکی
شنوایی و سمعک در کودکان

جدیدترین سمعک استخوانی ADHEAR

سمعک استخوانی چیست؟ جدیدترین سمعک استخوانی که به تازگی تولید شده اند، نوع دیگري از مبدل هاي خروجی هستند. این مدل سمعک براي افرادي در

ادامه مطلب