شعبه مطهری : ۸۸۸۲۲۴۴۲ (۰۲۱)

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

قیمت انواع سمعک
سمعک

قیمت سمعک

قبل از اینکه به قیمت سمعک بپردازیم، ابتدا تعریفی از سمعک و انواع آن را داشته باشیم. سمعک باید صداهای ضعیف را برای کاربر آن

ادامه مطلب

تعرفه بیمه های سمعک

بیمه سمعک تعرفه ی بیمه های مختلف برای تهیه سمعک، معمولا مبالغ مشخصی است. بسته به نوع قرارداد با بیمه های مختلف، دریافت کمک هزینه

ادامه مطلب