تست VNG

تست VNG یا ویدئونیستاگموگرافی، یک از تست های بررسی گوش داخلی و قسمتی از مغز می باشد.

این تست به متخصصین سرگیجه کمک می کند که علت سرگیجه و عدم تعادل شما را پیدا کنند.

مراحل انجام تست VNG

هنگام انجام تست VNG، عینک مخصوصی بر روی چشمان شما قرار داده می شود تا حرکات چشم شما بررسی شود.

در طول آزمون از شما خواسته می شود یک هدف خاص که بر روی مانیتور نمایش داده می شود را دنبال کنید. در بعضی موارد از الکترود استفاده می شود.

در مرحله ی بعد گوش ها به وسیله ی دستگاه کالریک با هوای گرم و خنک تحریک می شود تا میزان پاسخ انها اندازه گیری شود. کل زمان انجام تست VNG حدود نیم ساعت طول می کشد.

بعضی از مراحل تست ممکن است باعث ایجاد سرگیجه ی موقتی شود که به سرعت فروکش می کند.

هنگام انجام تست VNG در کلینیک سرگیجه ی ما قبل از انجام هر مرحله، توضیحات مربوط به آن کاملا داده می شود.

در پایان تفسیر تست VNG توسط متخصص سرگیجه انجام می شود و نتیجه ی آن به شما داده می شود.

تست VNG

عوارض تست VNG:

تست VNG بدون عوارض و درد بوده و با کمترین ناراحتی انجام می شود.

اقدامات قبل از انجام تست:

برای انجام تست در صورتی که فرد از لنز چشمی استفاده می کند بهتر است از سه روز قبل انجام تست از آن استفاده نکند.

از مصرف غذاهای سنگین و شیر در روز انجام تست خودداری کنید.

مصرف قهوه، چای و کافئین را از روز قبل انجام تست قطع کنید.

در صورت مصرف داروی آسپرین و خواب آور، یک روز قبل از انجام تست آن را مصرف نکنید.

داروهای ضد سرگیجه مانند بتاسرک از دو روز قبل انجام تست بایستی قطع شود.

هزینه ی تست VNG:

کلیه ی هزینه های تست براساس تعرفه وزارت بهداشت بوده و تحت پوشش اکثر بیمه ها است.