سمعک

روش درست درآوردن قالب سمعک پشت گوشی

روش درست درآوردن قالب سمعک پشت گوشی از درون گوش چگونه است؟

یکی از موارد اشتباهی که اکثر کاربران سمعک‌های پشت گوشی (BTE) انجام می‌دهند، روش نادرست آنان برای درآوردن قالب از درون گوش خود است.

این کار باعث می‌شود تیوب (لوله‌ی) قالب خیلی زود پاره شود و صدا به خوبی به درون گوش هدایت نشده و کاربر صداها را خوب نشنود و همچنین سمعک روی گوش فرد سوت خواهد زد.

سمعک پشت گوشی BTE به قالبی وصل می‌شود که قالب پشت گوشی نام دارد.

قالب سمعک های پشت گوشی، لوله‌ی لاستیکی باریکی دارد از یک طرف به سمعک وصل می‌شود و از طرف دیگر، درون گوش فرد قرار می‌گیرد و کارش انتقال صدا از سمعک به گوش فرد است.
‌‌
کاربر این نوع سمعک باید بلد باشد که روش درست درآوردن قالب سمعک از درون گوش چگونه است.

ویدیوی زیر روش درست درآوردن قالب از گوش به نمایش گذاشته شده است

راه درست این است که فرد با دو انگشت سبابه و شست خود، قسمت زانویی لوله‌ی قالب (جایی که لوله خم شده و وارد قالب گردیده) را گرفته و خیلی آرام آن را به بیرون از گوش خود بکشد و سپس کل سمعک را از گوش خود بردارد.

این کار باعث می‌شود کمترین نیرو به قسمت زانویی لوله وارد شود و لوله پاره نشود.

 

در زیر ویدیوی روش نادرست درآوردن قالب سمعک پشت گوش به نمایش گذاشته شده است

 

در این روش که اکثر کاربران از آن برای درآوردن قالب سمعک استفاده می‌کنند، به جای گرفتن محل زانویی لوله، سمعک را گرفته و به بیرون می‌کشند و این کار باعث می‌شود نیروی زیادی بر محل زانویی لوله وارد شود و باعث پارگی لوله گردد.

این کار طول عمر لوله را بسیار کم می‌کند و باید قالب مجددا برای تعویض تیوب به لابراتوار ارسال گردد.

پس کاربران عزیز سمعک‌های پشت گوشی BTE روش درست در آوردن قالب را که در بالا نشان داده شده است، به خوبی یاد گرفته و تمرین کنند.

این کار باعث افزایش کارایی و طول عمر قالب سمعک می‌گردد.

تماس