Categories: دانستنی ها

شنوایی سگ ها

شنوایی سگ ها بسیار تیزتر از انسان است. فاصله‌ای که سگ‌ها می‌توانند صداها را بشنوند، چهار برابر فاصله‌ای است که یک انسان می‌تواند.

پس منطقی به نظر می رسد که شنوایی سگ ها از انسان قوی تر باشد.

سگ‌ها قادرند گوش ‌های خود را با پانزده عضله‌ای که به آن وصل است، در جهات مختلف تکان دهند تا اطلاعات صوتی مد نظر خود را از محیط دریافت کنند.

آن‌ها قادر هستند هر گوش خود را به صورت مستقل و جدا از هم در جهات کاملا متفاوت بچرخانند و صداها را دریافت کنند.

همچنین قدرت حس بویایی سگ‌ها یکصد هزار برابر انسان است، آن‌ها در حدود دو میلیارد گیرنده‌ی بویایی دارند.

در حالی که تعداد گیرنده‌های بویایی ما در حدود چهل میلیون تا هست.

چشمان آن‌ها به گونه‌ای است که میدان دید هر چشم با هم همپوشانی ندارد، درست برعکس ما انسان‌ها که دید هر دو چشمان مان با هم همپوشانی دارد.

بدین وسیله سگ‌ها میدان دید وسیع‌تری نسبت به ما دارند. همچنین آن‌ها دید در شب خوبی نسبت به ما دارند.

برای جایزه دادن به آن‌ها در راستای شرطی کردن آن‌ها برای یک کار یا پاسخ خوب، سینه و یا پشت گوش‌شان را لمس کنید. سگ‌ها دوست ندارند پنجه‌هایشان لمس شود.

با وجود این همه برتری که سگ‌ها نسبت به انسان دارد، انسان بزرگترین حجم قشر پیشانی مغز را در بین تمامی موجودات نسبت به کل بدنش دارد.

آیا کسی می‌داند داشتن پیشانی بزرگ چه مزیتی دارد؟

تماس