همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

شنوایی سنجی کرج
خدمات

مرکز شنوایی سنجی کرج

کلینیک شنوایی سنجی و سمعک پارس یکی از مراکز برتر در زمینه شنوایی سنجی کرج است. همچنین مرکز شنوایی سنجی پارس یکی از جامع ترین

ادامه مطلب