شعبه مطهری : ۸۸۸۲۲۴۴۲ (۰۲۱)

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

لوب های مغز
دانستنی ها

لوب های مغز و عملکرد آنها

لوب های مغزی شامل لوب فرونتال، پریتال، اکسیپیتال و تمپورال هستند. هر طرف مغز شما چهار لوب دارد. لوب پیشانی برای عملکردهای شناختی و کنترل

ادامه مطلب
فونوفوبیا
دانستنی ها

فونوفوبیا و میسوفونیا چیست؟

افراد دارای فونوفوبیا از صدای بلند می ترسند. در واقع فونوفوبیا یک اختلال اضطرابی است و ارتباطی به سیستم شنوایی ندارد. به فونوفوبیا، لیژیروفوبیا نیز

ادامه مطلب