انواع کم شنوایی

انواع کم شنوایی گوش

انواع کم شنوایی به عوامل مختلفی بستگی دارد که در زیر به آن ها اشاره می کنیم

کم شنوایی ممکن است به یکی از دو صورت و یا ترکیبی از این دو نوع اتفاق بیفتاد:

افت شنوایی رسانشی:

نوعی از افت شنوایی مه در نتیجه بیماری و یا اختلال شنوایی در انتقال صدا از طریق گوش خارجی و یا گوش میانی اختلال ایجاد می شود.

این نوع از افت شنوایی معمولا از طریق دارو و جراحی قابل درمان است.   در برخی از موارد برای بهبود شنوایی می توان از سمعک کمک گرفت.

افت شنوایی حسی-حرکتی:

این نوع افت شنوایی بر گوش داخلی و یا راه های عصبی تاثیر می گذارد. در این نوع افت صدا از طریق گوش خارجی و گوش میانی منتقل می شود.

اما گوش داخلی در انتقال صدا تاثیر کم تری دارد . این نوع افت معمولا بر اثر آسیب دیدگی سلول های مویی و یا پایانه های عصبی داخل حلزون گوش رخ می دهد.این امر منجر به کاهش درک شدت و کیفیت صدا می شود.  این نوع افت شنوایی معمولا با سمعک برای تقویت و جبران صدای کاهش یافته قابل جبران است.

افت شنوایی ترکیبی:

وقوع همزمان هر دو نوع افت شنوایی رسانشی و حسی-حرکتی است که ار آن با نام افت شنوایی ترکیبی یاد می شود. نحوه درمان این نوع آسیب شنوایی شامل درمان پزشکی و استفاده از سمعک می تواند باشد.