Categories: کلینیک سرگیجه

تست های بررسی مشکلات مخچه ای

تست های بررسی مشکلات مخچه شامل: تست هیل توشین (heel to shin)، تست finger to noise، تست دیس متریا، تست رومبرگ، تست disdiado chokinesia و تست rebound است.

جهت اطلاع در مورد تست رومبرگ، روی آن کلیک کنید.

 

تست هیل توشین معروفترین تست بررسی عملکرد مخچه

در این آزمایش، از بیمار خواسته می شود که طاقباز بخوابد و پاشنه راست خود را در زیر چپ زانوی خود قرار دهد و سپس آن را به بالای ساق پای خود بکشد.

فرد باید این حرکت را با سریع ترین حالت خود و مکررا انجام دهد.

از بیمار بخواهید این حرکت را با پای دیگر نیز تکرار کند.

عدم توانایی در انجام این حرکت در حالتی که از فرد میخواهیم سریع آن را انجام دهد، غیر طبیعی است.

تست هیل توشین تا اندازه ای زیاد، هماهنگی فرد را بررسی می کند.

در صورت از دست دادن قدرت حرکتی، قدرت تصوری یا ضایعات مخچه ای ممکن است غیر طبیعی باشد.

 

 

تست finger to noise

در این تست درمانگر در مقابل فرد قرار می گیرد، انگشت اشاره خود را در دورترین فاصله ی ممکن از فرد قرار داده و از او می خواهد چندبار انگشت اشاره خود را از ابتدا به نوک بینی خود و بعد به نوک انگشت درمانگر بزند.

افراد دارای اختلالات مخچه ای مانند آتاکسی، در هنگام انجام این حالت دچار لرزش می شوند و فرد در زدن انگشت خود به انگشت درمانگر دچار اشتباه می شود.

در واقع اشتباه فرد در زدن انگشت درمانگر به خاطر اختلال دیس متری است.

 

تست دیسمتری

فرد در تعیین فاصله ی اشیاء نسبت به همدیگر و نسبت به خودش اشکال دارد.

فرد در واقع فاصله را بیش از حد واقعی یا کمتر تصور می کند.

 

تست rebound یکی دیگر از تست های مخچه ای است

تست یا پدیده ی rebound به این صورت است که فرد با چشم بسته شانه را نود درجه خم کرده و ساع به صورت pronation (چرخش به داخل) و آرنج نیز extend (باز شده) است.

در این حالت یک ضربه به طرف پایین به مچ دست وی وارد می کنیم.

اگر در برگشت دست به حالت قبل خود بالاتر از ۹۰ درجه باشد و فرد نتواند آن را کنترل کند، تست مثبت است.

 

تست disdiado chokinesia

از فرد می خواهیم که با طور مرتب دستان خود را از ناحیه ی ساعد به سمت خارج و داخل بچرخاند.

افراد دارای اختلال آتاکسی و کودکان فلج مغزی در انجام آن ناتوان هستند.

View Comments

تماس