تست ECochG در منییر چیست؟

تست EChocG

تست ECochG در منییر برای بررسی حلزون گوش است که نوعی پاسخ صوتی برانگیخته شده همانند ABR است که در آن پتانسیل های الکتریکی حلزون ثبت می شود.
از اختصار ECOG و ECochG به صورت متناوب استفاده می شود. ECOG از آنجایی که کوتاه تر است ، برای همه ارجحیت دارد.

این تست برای تشخیص بیماری منییر و یا هیدروپس آندولنفاتیک (تورم مایعات گوش داخلی) استفاده می شود. ممکن است نتایج این تست در بیماری فیستول پری لنف نرمال نباشد.

ویژگی مشترک این بیماریها عدم تعادل در فشار بین دو نردبان اندولنفاتیک و پری لنفاتیک گوش داخلی است.

تست ECOG برای بیماران با شکایت سرگیجه، عدم تعادل، احساس پری گوش،کم شنوایی اغلب یک طرفه ،سرگیجه های ناگهانی و دوره ای و شدید و… کاربرد دارد.

تست ECOG کاملا بدون درد است و زمان لازم برای انجام آن معمولا ۲۰دقیقه تا نیم ساعت می باشد.

تست ECOG علاوه بر افراد با مشکلات سرگیجه برای بیماران با نوروپاتی شنوایی نیز کاربرد فراوانی دارد. در تشخیص نوروپاتی شنوایی انجام ECOG به همراه ABR و OAE توصیه میشود.

در واقع در افراد با نوروپاتی شنوایی انجام تست ECOG ما را از سلامت حلزون آگاه میکند.

در سایر بیماری ها که احتمال آسیب به حلزون وجود دارد نیز انجام تست ECOG کمک کننده است.مثلا افرادی که از داروهای اتوتوکسیت استفاده میکنند.

داروهای اتوتوکسیت یا همان داروهای سمی گوش مانند جنتامایسین و… که در درمان عفونت های شدید تجویز میشود ممکن است آسیب جبران ناپذیری بر حلزون بگذارد که اصولا از تست ECOG و OAE برای فالوآپ این بیماران استفاده میشود.

ECOG یکی از تست های حساس و سخت در آزمون های فیزلوژیک است که برای انجام آن نیازمند متخصص شنوایی شناسی برای انجام و تفسیر نتایج آن است.