شعبه مطهری : ۸۸۸۲۲۴۴۲ (۰۲۱)

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

تست vemp

تست vemp

راهنمای مقاله

تست vemp مخفف vestibular evoked myogenic potential، یکی از آزمایش های بررسی سرگیجه ناشی از گوش میانی است.

تست ومپ یک تکنیک ارزیابی نوروفیزیولوژیک جهت تعیین عملکرد ارگانهای اتولیتی ( اوتریکول و ساکول ) در گوش داخلی است.

این تست تکمیل‌کننده نتایج تست های کالریک و تست های دهلیزی گوش داخلی است.

در واقع ما در گوش داخلی خود بخش‌هایی داریم که تعادل ما را برقرار می سازند.

این بخش ها شامل سه مجرای نیم دایره ای و دو ارگان اتولیتی به نام ساکول و اتریکول می باشد.

ادیولوژیست جهت بررسی سلامت هر یک از این بخش ها آزمون هایی در اختیار دارد مثلاً جهت بررسی سه مجاری نیم دایره ای تست کالریک و vng انجام می شود.

جهت بررسی سلامت اوتریکول و ساکول تست ومپ انجام می گیرد.

تست vemp دو زیر مجموعه دارد: 1- OVEMP که سلامت اوتریکول و عصب دهلیزی فوقانی را بررسی میکند.

2- CVEMpکه سلامت ساکول و عصب دهلیزی تحتانی را مشخص میکند.

با بررسی نتایج این تست بیماری هایی مثل منییر، نوریت وستیبولار، اتواسکلروز ، MS و superior canal dehisence مشخص می گردند.

اجرای آزمون cvemp توسط بیمار بسیار ساده و ایمن است.

 

دیگر اطلاعات مرتبط با تست vemp

این آزمون با انقباضات عضلات استرنوکلیودوماستوید گردنی فرد قابل اجراست.

پس این آزمون در افراد سخت ازمون مانند افراد بالای شصت سال که نمی توانند به خوبی این عضلات را منقبض نگه دارند و بیماران کمایی قابل اجرا نمی باشد.

در این آزمون ادیولوژیست از شما می‌خواهد روی یک تخت دراز بکشید و الکترودهایی روی عضلات گردنی جناغ سینه و پیشانی شما نصب می کند و همزمان که صدایی کلیک مانند را توسط دستگاه در گوش شما پخش می کند.

سپس از شما می خواهد که سر خود را اندکی بالا بیاورید و چند ثانیه در این وضعیت نگه دارید تا ثبت انجام گیرد.

در مدل دیگر انجام این تست از شما خواسته می شود روی یک تخت بنشینید سر خود را کاملاً پایین آورده و سپس به آرامی به سمت چپ یا راست بچرخانید طوری که عضلات گردنی شما منقبض شود در این حالت نیز الکترودهایی به شما متصل می گردد و صدای کلیک مانند در گوش شما به صورت همزمان پخش می شود تا ثبت انجام گیرد.

در این حالت روی نمایشگر شنوایی شناس امواجی نقش می بندند که از لحاظ علمی معنادار هستند.

جالب است بدانید این آزمون در کسانی که دارای کم شنوایی عمیق هستند نیز قابل اجرا است فقط ادیولوژیست باید آگاه باشد که کم شنوایی انتقالی به هر میزان قادر است نتایج این آزمون را مخدوش کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.