همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

بهترین تنظیم سمعک

بهترین تنظیم سمعک در تهران

راهنمای مقاله

بهترین تنظیم سمعک دارای ویژگی های زیر است.

فرآیند تنظیم سمعک: تنظیم سمعک یکی از موارد مهم در فرایند تجویز سمعک است.

 

فرآیند تنظیم سمعک شامل چندین مرحله است

به یاد داشته باشید شما در طی چندین سال افت شنوایی پیدا کرده اید و چون سمعک امکان شنیدن صداهایی را می دهد که تا حالا قادر به شنیدن آنها نبوده اید، بنابراین مغز شما برای تطابق با صداهای اطراف به زمان نیاز دارد.

این زمان در حدود 2 تا 4 ماه طول می کشد.

برخی از سمعک های ما قابلیت تنظیم و تطابق با محیط را به صورت اتوماتیک دارند، بعضی دیگر از سمعک ها صدا را با کمک ریموت کنترل می کنند.

 

تنظیم میزان ولوم سمعک

سمعک های نسل جدید دارای ویژگی های متنوعی هستند.

تکنولوژی های جدید به کار رفته این امکان را به سمعک می دهد که باتوجه به نیازهای فرد صدای محیط را افزایش یا کاهش دهد.

به طور مثال هنگامی که در محیط شلوع هستید، سمعک صدای محیط اطراف را کم می کند.

تنظیمات دوره ای سمعک: یکی از خدمات مجموعه کلینیک جهان سمعک، انجام خدمات دوره ای سمعک به صورت رایگان می باشد.

در طول فرایند، متخصص شنوایی شناس به صورت مداوم با شما ارتباط دارد و این مدت سمعک کم کم به شرایط ایده آل شما نزدیک می شود.

یک تنظیم سمعک خوب باید طوری باشد که فرد استفاده کننده از سمعک هیچ گونه مشکلی با صدای مختلف محیط نداشته باشد.

 

چهار عامل مهم در استفاده از سمعک 

مقبولیت: قبول کردن سمعک به عنوان یک وسیله کمک شنوایی مهمترین عامل در فرآیند تهیه سمعک است.

نگرش مثبت: همیشه به یاد داشته باشید برای عملکرد بهتر و بهبود تعاملات شما باید افت شنوایی خود را برطرف کنید و تهیه سمعک تنها راه رفع این مشکل است.

آموزش استفاده از سمعک: در کلینیک جهان سمعک بعد از تنظیم سمعک، آموزش نحوه استفاده از سمعک و نگهداری آن به فرد آموزش داده می شود.

بسیاری از افرادی که بعد از تهیه سمعک از آن استفاده نمی کنند، به دلیل آموزش ناقص و نادرستی است که دیده اند.

انتظارات واقعی: عامل چهارم ومهم در فرآیند استفاده از سمعک، تعین میزان انتظارات شما از سمعک است.

سمعک های نسل جدید تا حدود بسیار زیادی نیازهای شنوایی شما را برطرف می کنند.

استفاده منظم در ماه های اولیه، باعث می شود رضایت فرد از سمعک به حداکثر برسد.

 

تنظیم ظریف سمعک

هر متخصص بالینی باید سمعک را در قبال مشکلات گزارش شده از سوي بیمار تنظیم ظریف کند.

اگر این کار را به شیوه ي کارایی انجام دهد، در وقت متخصص بالینی و بیمار صرفه جویی خواهد شد و احتمال ناکامی هر دوي آنها در این زمینه به کمترین میزان خود خواهد رسید.

دو مهارت کلیدي در این زمینه وجود دارد: متخصص بالینی باید از بیمار سوالاتی بپرسد تا خیلی دقیق و درست بتواند مشکل بیمار را بفهمد و متخصص بالینی باید بداند که براي دست یافتن به یک هدف خاص باید کدام کنترل تنظیمی سمعک را تغییر دهد.

تا زمانی که ما ندانیم که چقدر از بیماران میتوانند از نتیجه ي تنظیم سمعک خود در اثر استفاده از رویکردهاي معتبر تنظیم ظریف بهره مند شوند، ما به ارزش گنجاندن و در نظر گرفتن رویکرد تنظیم ظریف نظامند در تمامی تجویزهاي خود و یا استفاده از آن براي بیمارانی که مشکل دارند پی نخواهیم برد.

باید گفت که تا زمانی که وقت گذاشته نشود و به صداي سمعک گوش داده نشود و نظرات بیمار درباره ي صداي تقویت شده درك نگردد، سمعک به نحو مطلوبی تنظیم نخواهد شد.

 

آموزش بیمار و مشاوره به کاربران سمعک بعد از تنظیم آن

افراد کم شنوا از آموزش دیدن سودمند میشوند و ممکن است از تربیت ارتباطی و مشاوره نیز استفاده کنند.

هدف از این فعالیت ها ممکن است در راستاي ارایه ي اطلاعات به بیماران در زمینه ي افت شنوایی آنان، گسترش مهارت هاي مورد نیاز براي نحوه ي کار با سمعک و نگهداري آن، بهبودي مهارت هاي شنیداري یا تغییر عقاید، احساسات و رفتارهاي بیماران در ارتباط با قضیه ي شنوایی و ارتباط باشد.

فراهم آوردن آموزش و مشاوره ي مناسب باعث افزایش احتمال استفاده ي کامل از سمعک ها و نیز باعث کمتر شدن مشکلات ارتباطی میشود.

روند کمک به بیماران براي شناخت انواع گوناگون سمعک و ویژگی هاي عملکردي آنها که ممکن است براي آنان مفید باشد، این کار  میتواند برای متخصصین سخت و دشواري باشد، اما بایستی آن را به نحو احسن انجام دهند.

بایستی مفاهیم مربوط به سودمندي و هزینه هاي هر مورد (همچون هزینه هاي مربوط به خدمات موجود، ضمانت و دوره هاي زمانی مربوط به امتحان کردن) به شیوه ي ساده و مناسبی ارایه شود.

وقتی فرد شروع به استفاده از سمعک هاي خود می کند، دنیاي تازه اي از صداهاي تقویت شده را تجربه میکنند و ممکن است راهنمایی آنان به افزایش تدریجی استفاده از سمعک ها در انواعی از محیط هاي شنیداري گوناگون منجر به سودمندي آنان شود.

هدف این است که در ابتدا، بهترین تجربه براي آنان فراهم آید و اینکه صداها آرامش را از آنها سلب نکند.

بیماران باید بدانند که مغز آنان ممکن است نیاز به مقداري زمان داشته باشد تا با شنیدن بخش هایی از گفتار و صداهاي دیگري که در اطراف است براي مدت زمانی آنها را نمی شنیدند، بایستی تطابق یابد.

 

مرکز تنظیم سمعک در تهران

کلینیک جهان سمعک یکی از مراکز تنظیم سمعک در تهران است. 

این کلینیک با دارا بودن دو شعبه در مطهری و صادقیه، آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز در زمینه تجویز و تنظیم سمعک است.

 

خدمات تنظیم سمعک

مرکز انجام نوار گوش در غرب تهران خدمات سمعک از جمله تنظیمات نیز انجام می دهد.

تنظیم سمعک با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته انجام می شود. سمعک ها این ظرفیت را دارند که اطلاعات زیر را در خود ذخیره کنند:

  • شرایط شنیداري که از سمعک ها در آن شرایط استفاده میشود.
  • چقدر از سمعک در هر یک از این شرایط استفاده شده است.
  • چگونه کاربر سمعک خود را در هر یک از این شرایط تنظیم میکند.
  •  چگونه سمعک خودش را در هر کدام از این شرایط تنظیم میکند و یا مشخصات پردازشی آن فعال میشود.
  • موارد مهم و حیاتی همچون زمان کل استفاده و الگوي استفاده ي روزانه از سمعک نشان داده میشود.

متخصص بالینی همگی این اطلاعات را در جلسه بعدي تنظیم سمعک می خواند و از این اطلاعات براي تفسیر نظرات کاربر درباره ي کیفیت صدا استفاده میکند.

گاهی اوقات، اطلاعات نگاشته شده ممکن است به متخصص بالینی در هنگام تنظیمِ سخت و دشوار سمعک کمک کند تا میزان پذیرش تقویت از سوي کاربر افزایش یابد.

بسیاري از متخصصین بالینی نمودارهاي مربوط به داده نگاري را به کاربران خود نشان می دهند و آنها را براي آنان توضیح می دهند.

تا بدین وسیله، اطلاعات لازم درباره ي تجربه ي کاربر با سمعک را در اختیار او قرار دهند.

اگرچه بعضی متخصصین بالینی دوست ندارند براي کاربران خود این مساله را فاش کنند که سمعک آنها اطلاعات و جزییات مربوط به نحوه ي استفاده از سمعک را ثبت میکند.

نرم افزار تنظیمی بعضی از سمعک ها به طور خودکار داده هاي نگاشته شده را تجزیه و تحلیل میکند و سپس تغییرات مورد نیاز در تنظیم را متناسب با مشکلات مورد نظر توصیه و ارایه میکند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.