قالب محافظ گوش ضد آب و ضد صوت

انواع قالب گوش براي سمعک:

  • قالب رسیور تنها قالبی است که میتوان از آن براي سمعک جیبی استفاده کرد: یک رسیور دکمه اي شکل  داخل حلقه ي موجود بر روي این قالب به صورت محکم چفت BTE و بست میشود. همچنین میتوان از این نوع قالب براي سمعک BTE یا پشت گوشی استفاده کرد. یک سری قالب ها را میتوان به صورت قالب هاي گوش بسته سفارش داد یا میتوان آنها را با ونت سفارش داد. بعضی قالب ها را می توان با سر گنبدي شکل و به صورت کاملا بسته سفارش داد. 
  • رایج ترین تجویزهاي مجراي گوش از نوع قالب هاي پیش ساخته به شکل گنبد  و به همراه تیوب با سوراخ صوتی باریک هستند.

بدون توجه به اینکه چه نوع قالب گوش یا پوسته ي سمعک انتخاب میشود، باید ناحیه اي براي ماندگاري در گو ش بر روي قالب یا پوسته ي سمعک وجود داشته باشد. ناحیه ي ماندگار ناحیه اي است که قالب گوش یا پوسته در هنگام حرکت به بیرون از گوش، بر روي پوست آن قسمت از گوش فشار وارد می آورد.

آن بخش از گوش که در روبروي ناحیه ي ماندگار قرار دارد و از سوي قالب یا پوسته به آن فشار وارد می آید ممکن است دیواره ي مجرا، تراگوس، آنتی تراگوس یا هلیکس باشد. اگر ناحیه ي ماندگاري خیلی کوچک باشد یا به اندازه ي کافی در برابر آن قسمت از گوش زاویه ي خوبی نداشته باشد، قالب گوش از گوش بیرون خواهد آمد.

اگر ناحیه ي ماندگار خیلی بزرگ باشد یا زاویه ي خیلی شدیدي با آن قسمت از گوش داشته باشد، قالب گوش به سختی داخل گوش خواهد رفت.

برای سفارش قالب های محافظ ضد آب و ضد صوت، چند کار باید انجام شود:

اول اینکه از گوش فرد متقاضی قالبگیری انجام میشود تا قالب متناسب با گوش فرد ساخته شود. سپس قالب اولیه جهت ساخت به لابراتور فرستاده شده و طی چند روز قالب ثانویه تحویل فرد متقاضی میگردد.

در سمعک هاي CIC و سمعک هایی با میزان بهره ي بالا ممکن است نیاز به قالب گوش یا پوسته هایی باشد که نسبت به بقیه ي سمعک ها باید کیپ تر و سفت تر باشند. علت اینکه باید کیپ تر ساخته شود، آن است که از فیدبک دوري گردد و یا در مورد سمعک CIC باعث می شود هنگام غذا خوردن و حرف زدن به سمت بیرون حرکت نکند. ماندگاري سمعک در داخل گوش به خاطر وجود خم هاي موجود در مجراي گوش است و نیز به خاطر تغییراتی است که در شکل و سطح مقطعی مجراي گوش وجود دارد. در سمعک های ITC نیز باید تاحدودی به مساله ي قرارگیري و کیپ بودن سمعک در داخل گوش دقت داشت و باید از این مساله مطمئن شد که سمعک به بیرون از گوش درنیاید. براي ساخت سمعک هاي CIC که در عمق مجراي گوش قرار می گیرند، باید قالب گیري به صورت خیلی عمقی انجام شود.

قالب ضد صوت

سوالاتی که در مورد قالب های محافظ معمولا مطرح میگردد در زیر آورده شده است :

۱- جنس قالب های محافظ از چیست ؟

قالب های محافظ صوت و آب بصورت نرم سیلیکونی با مواد Detax آلمان ساخته میشود.

۲-چه مدت زمان برای قالب گیری نیاز است و چقدر زمان میبرد تا قالب اصلی ساخته شود؟

برای قالب گیری معمولا ۵ دقیقه برای هر گوش زمان نیاز است و برای قالب ثانویه دو الی سه روز زمان نیاز است .

۳-قالبهای محافظ چه مصارفی دارند؟

بطور کلی قالبهای محافظ به دو دسته ضد آب و ضد صوت تقسیم بندی میشوند.

قالبهای ضد آب برای کسانی است که پرده ی گوششان آسیب دیده است و یا سابقه ی عفونت های مکرر قارچی دارند.

افرادی که طولانی مدت در معرض آب هستند مثل شناگرها بعلت تماس مستقیم آب با گوش و از بین رفتن وکس گوش، گوششان مستعد عفونت های قارچی میشود. قالب های محافظ آب برای این افراد توصیه اکید میشود.

قالب های ضد صوت برای کسانیست که در محیط های پر سر و صدا کار میکنند. این افراد احتمال آسیب شنوایی ناشی از نویز را دارند. به این خاطر بهتر است حتما از قالب های ضد صوت استفاده کنند.

قالبهای ضد صوتی که ضد آب هم باشند ،قابلیت کم کردن ۸۰دسی بل صوت را دارند ولی چنانچه فرد کمتر از این میزان دسی بل کاهندگی صوت بخواهد باید از قالب های فیلتر دار استفاده کند که دیگر قابلیت محافظتی در برابر آب را ندارند.

قالب های فیلتر دار با دو فیلتر ۱۵ دسی بل و ۲۵ دسی بل توسط لابراتورها ارائه میشود. این قالبها مناسب افرادی هست که شنیدن صدا در حین کار برایشان حائز اهمیت است و در مقابل نیاز به کم کردن ۱۵ تا ۲۵ دسی بل صدا را نیز دارند.

قالبهای فیلتر دار نسبت به قالب های معمولی با قیمت بیشتری عرضه میشوند.

قالب های ضد آب

۴-عمر قالبهای محافظ چقدر است ؟

معمولا عمر قالبهای محافظ بین ۳ تا ۵ سال است.

۵-نحوه ی مراقبت از قالبهای محافظ به چه صورت است؟

قالبهای محافظ کافیست تنها با آب و صابون شسته شوند و برای پاک کردن آنها نیازی به استفاده از الکل های صنعتی نیست.

۵-آیا امکان دارد با وجود قالب باز هم آب وارد گوش شود ؟

خیر. در صورتیکه قالب گیری به نحوه ی درستی انجام شود ،امکان ورود آب وجود ندارد.

قالب ضد آب