خدمات

تست شنوایی سنجی برای استخدامی

تست شنوایی سنجی برای استخدامی در افرادی که می خواهند استخدام شوند کاربرد دارد.

افرادی که محیط کارشان پرسرو صدا است نیز بایستی سالیانه غربالگری شنوایی سنجی انجام دهند.

ادیومتری جهت بررسی شنوایی انجام می شود.

در آیین نامه کار در محیط پر سروصدا، کارفرمایان را ملزم می کند اطمینان حاصل کنند که فعالیت های تجاری آنها به شنوایی کارکنان آسیب نمی رساند.

طبق مقررات در هنگام کار، یک کارفرما باید نظارت بهداشتی (بررسی شنوایی) را برای همه کارکنانی که به طور منظم بیش از مقدار ۸۵ دسی بل قرار می گیرند داشته باشد.

اگر به هر دلیلی کارگران در معرض خطر  آسیب شنوایی قرار دارند، کارفرما بایستی قالب محافظ ضد صوت برای آنها فراهم کند.

 

هدف از غربالگری شنوایی سالیانه چیست؟

به شما هشدار می دهد که چه زمانی ممکن است کارمندان از علائم اولیه آسیب شنوایی رنج ببرند.

به شما فرصتی می دهد که کاری انجام دهید تا از وخیم تر شدن وضعیت جلوگیری کنید.

ما می توانیم به صورت سالیانه تمام کارکنان شما را غربالگری کرده و از نظر شنوایی به شما راهکار های عملی ارائه دهیم.

پس از بررسی شنوایی کارمندان، آستانه های شنوایی به صورت نوار گوش به او داده می شود.

 

تست شنوایی سنجی برای استخدامی

یکی از شروط استخدامی در ارگان های دولتی عدم داشتن مشکلات مربوط به سیستم شنوایی است.

برای شغل هایی که سیستم شنوایی مهم است، بررسی سلامت این قسمت از بدن اهمیت پیدا می کند.

برای استخدامی معمولا نوار گوش گرفته می شود.

نوار گوش شامل وضعیت آستانه های شنوایی، تست درک گفتار است.

در صورتی که افت شنوایی فرد از حد مشخصی بیشتر باشد، کاندید استفاده از سمعک خواهد بود.

 

مرکز انجام تست شنوایی سنجی برای استخدامی

کلینیک شنوایی سنجی آریاشهر یکی از مراکز شنوایی سنجی در غرب تهران است.

شعبه ی دوم این کلینیک واقع در خیابان مطهری جنب مترو مفتح است.

کلیه ی تست های شنوایی در این مراکز قابلیت انجام دارد.

 

نوار گوش برای استخدامی چگونه انجام می شود؟

هنگام انجام تست شنوایی فرد باید داخل اتافک آکوستیک شنوایی بشیند.

ادیولوژیست هدفون را روی گوش های فرد می گذارد و سپس در اتاقک را می بندد.

با کمک ادیومتر صداهایی مانند بوق به گوش فرد می فرستد و از وی می خواهد هنگام شنیدن صدا، دکمه مورد نظر را فشار دهد.

پس از پایان ادیومتری، شنوایی سنج چند کلمه بیان می کند و از فرد می خواهد آن را تکرار کند. به این تست، تست درک گفتار گفته می شود.

بخش دوم نوار گوش، تمپانومتری است. در این آزمایش فشار گوش اندازه گیری می شود.

همچنین با کمک این تست عملکرد شیپور استاش نیز بررسی می شود.

تماس