بلندی صدا

بلندی صدا در سمعک و بررسی عوامل دیگر

میزان بلندی صوت بر حسب واحدی به نام دسی‌بل، با مخفف “dB” اندازه گیری می‌شود. وضعیت شنوایی بر روی جدولی به نام ” ادیوگرام” نمایش داده می‌شود.

در ادیوگرام شدت نسبی اصوات بر روی نموداری از حدود صفر (که نمایانگر میانگین کمترین صدای قابل شنیدن است) تا حدود dB 100 (که نمایانگر سطحی از صدا است که اغلب افراد مردم آن را بلند و ناراحت کننده قلمداد می‌کنند) نشان داده می‌شود.

گفتار معمولی بین ۵۰ تا ۶۰ دسی بل است . جدول زیر مقیاس صوت بر حسب دسی بل را نمایش می دهد.

پیشگیری از افت شنوایی بلندی صدا

 

هنگامی که افراد در معرض صدای بیش از حد بلند قرار گیرند سازه های حساس گوش داخلی از جمله سلول های مویی ممکن است آسیب ببینند و باعث از دست دادن شنوایی ناشی از صدا شوند (NIHL)