شنوایی سنجی بزرگسالان

آزمایش بررسی شیپور استاش چیست؟

 

 

آزمایش ETFT چیست؟

آزمایشی که در آن عملکرد شیپور استاش بررسی می شود تحت عنوان ETFT شناخته شده است که در این آزمایش با انجام دو مانور toynbee , valsalva میتوان به عملکرد شیپور استاش پی برد.

بهبود عملکرد کاهش یافته ی شیپور استاش با استفاده از تجویز دارو و انجام یک سری مانورها امکان پذیر است.

انجام تست به این صورت است که یک بار استاتیک کامپلیانس پرده گوش را در حالت عادی ثبت می کنیم.

سپس از بیمار میخواهیم بینی خود را بگیرد و آب دهان خود را قورت دهد سپس کامپلیانس پرده ثبت می شود.

سپس از بیمار میخواهیم که بینی خود را بگیرد و پشت پرده گوش خود باد بیندازد و فشار مثبت اعمال کند سپس مجددا کامپلیانس پرده گوش ثبت می شود

هر گونه تغییرات در استاتیک کامپلیانس پرده گوش معنادار است و میتواند نشانه ی وجود یک مشکل باشد.

 

 

تومور شیپور استاش

شیپور استاش به خودی خود دچار سرطان یا وجود تومور نمی شود اما کارسینوم های اولیه نورواندوکرین سینوسی و گوش میانی یکی از سرطان های نادر سر و گردن هستند.

به خاطر نادر بودن این تومورها رفتارهای آن و نحوه ی مدیریت هنوز به خوبی شناخته نشده است.

 

تاثیر جراحی انحراف بینی بر روی عملکرد شیپور استاش

مطالعات بر روی تاثیر جراحی انحراف بینی بر روی عملکرد شیپور استاش کم است اما می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.

 

View Comments

تماس