انواع قالب های محافظ

انواع قالب های محافظ1 گوش

انواع قالب های محافظ را در زیر مشاهده کنید

 

 

قالب محافظ تیر اندازی که از گوش ها در برابر صداهای بلند و ناگهانی مانند صدای شلیک محافظت می کند

 

انواع قالب های محافظ2 گوش

 

 

 

 

 

 

قالب محافظ موسیقیدان ها که بدون جلوگیری از لذت موسیقی از گوش در برابر فرکانس های خاص و آسیب رسان

 

 

انواع قالب های محافظ3 گوش

 

 

 

 

 

 

بخصوص در زمان کنسرت و اجرای موسیقی محافظت میکند

 قالب محافظ نویز .سرو صدای زیاد محیط کار مانند کارخانه ها با استرس، فشار خون بالا ، و وزوز گوش رابطه مستقیم دارد

انواع قالب های محافظ4 گوش

 

 

 

 

 

 

با استفاده از این محافظ از اثرات مخرب نویز محیطی دوری کنید

 

انواع قالب های محافظ5 گوش

 

 

 

 

 

 

قالب محافظ  باعث حفاظت از شنوایی شما در برابر صداهای بسیار بلند و نسبتا طولانی

مانند صدای توربین و موتور هواپیما می شود

 

انواع قالب های محافظ6 گوش

 

 

 

 

 

 

قالب محافظ شنا که با درز بندی بسیار عالی باعث جلوگیری از ورود آب به گوش در هنگام شنا و حمام می شود