تست ABR چیست؟

در تست ABR پاسخهاي شنوايي ساقه مغز فرد ثبت مي شود. هدف از انجام اين تست كسب آستانه هاي شنوايي و تعيين محل ضايعه بعد از حلزون گوش يا عصب شنوايي مي باشد .

با ارائه انواع محرك ها آستانه دقيق شنوايي بدست مي آيد.

آزمون های الکتروفیزیولوژی مانند ABR در تشخيص پاتولوژي هاي عصب گوش، تومورهاي آكوستيك، شنوایی سنجی كودكان، افراد سالمند یا ناتوانی كه قادر به همكاري نيستند، افراد متمارض و یا افرادی که به هر دلیلی ممنوعیت انجام MRI دارند، بيشترين كاربرد را دارد.


دستگاه پيشرفته vivosonic integrity دستگاه مورد استفاده در كلينيك جهان سمعک مي باشد كه وجه تمايز آن با ساير دستگاهها قابليت بي سيم بودن آن است كه بدين وسيله نويزهاي الكتريكي و مغناطيسي حذف مي گردد و هنگام انجام تست كودكان میتوانند در بغل والدین یا هنگام شیردادن انجام شود .

این تست با توجه به اینکه غیرتهاجمی است و محرک آن تنها صوت است بدون هیچ عارضه یا اشعه ای و بهترین پاسخ را از مراکز عصبی مرکزی و عصب شنوایی در اختیار قرار میدهد.

انجام این تست بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه زمان بر است و برای انجام آن حتما نیاز به متخصص شنوایی شناسی یا ادیولوژست است .

تفسیر امواج ABR بسیار مهم است و حامل اطلاعات بسیار ارزنده ای از مراکز عصبی مرکزی برای تشخیص بیماریها است. معمولا بعد از غربالگری اولیه نوزادان، در سه ماهگی این تست انجام می گیرد و نتیجه ی نهایی از وضعیت شنوایی نوزاد را در اختیار ما قرار می دهد.

هزینه تست ABR:

کلیه ی هزینه ی تست ABR  براساس تعرفه ی وزارت بهداشت است. هزینه ی این تست بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان می باشد. کلیه ی بیمه ها هزینه ی این تست را پرداخت می کنند.

اقدامات قبل انجام تست:

برای گرفتن نتیجه ی درست و دقیق بایستی نوزاد در هنگام  انجام تست، خواب باشد.