تست OAE

تست OAE یکی از مهمترین تست های غربالگری شنوایی نوزادان است که در بدو تولد انجام می شود.

 

گسیل های صوتی گوش (OAE) اصوات کم شدتی هستند که در حلزون تولید می شوند و با کمک دستگاه OAE سنجیده می شوند.

 

براساس تحقیقات انجام شده از هر هزار کودک تازه متولد شده ۱ تا ۳ کودک با مشکلات شنوایی به دنیا می آید.

 

غربالگری و تشخیص اولیه به اقدامات فوری کمک می کند، چراکه اگر خانواده نوزاد متوجه مشکلات شنوایی کودک خود نشوند، کودک از شنیدن صداهای محیط محروم شده و عملا ارتباطی با محیط نخواهد

 

داشت که این قضیه تاثیر بسیار زیادی بر گفتار کودک میگذارد.

 

چرا نوزادان نیازمند غربالگری شنوایی( تست OAE) هستند؟

 

غربالگری شنوایی با کمک تست OAE انجام میشود.

 

تست OAE اولین و مهمترین تست برای کمک به درک این موضوع است که آیا کودک شما ناشنوا یا دارای افت شنوایی است یا نه.

 

بدون غربالگری شنوایی در نوزادان، دشوار است بدانید چه موقع تغییرات سیستم شنوایی در کودک رخ می دهد.

 

به طور مثال کودک ابتدا سر خود را به سمت صداهای محیط می چرخاند و این اولین مرحله در سلامت سیستم شنوایی کودک است اما نمی تواند متضمن این باشد کودک تمام صداهای محیط را تشخیص

 

می دهد.

 

چرا که بسیاری از کودکان کم شنوا نیز نسبت به صداهای بلند واکنش نشان میدهند.

 

در این مواقع برای ما جز قابل توجه، واکنش به صداهای کم شدت است.

 

تستOAE اینکار را برای ما انجام میدهد و در واقع واکنش نوزاد به صداهای با شدت کمتر از ۳۰ دسی بل را نشان میدهد.

 

تست OAE نشاندهنده ی سلامت حلزون شنوایی است و از سلامت عصب شنوایی اطلاعاتی در اختیار ما قرار نمیدهد برای مطلع شدن از وضعیت عصب باید تست ABR برای نوزاد

 

انجام شود.

 

تست ABR یکی دیگر از تست های غربالگری نوزادان است که در سه ماهگی انجام می شود و با انجام این تست از وضعیت شنوایی کودک به طور کامل آگاه می شویم.

 

تست ABR با توجه به اینکه وضعیت عصب شنوایی را گزارش میدهد و عصب شنوایی در سه ماهگی به بلوغ می رسد و واکنش های طبیعی نشان میدهد، باید در این زمان انجام شود.

 

نظام غربالگري همگانی شنوایی نوزادان، که بهتر است بر اساس آزمایش پاسخ ساقه ي مغز شنیداري (ABR)، باشد و براي تمامی کودکان صورت پذیرد، یا اینکه اگر فقط بر اساس گسیل هاي صوتی گوش

 

است، آنگاه تمامی آن دسته از کودکانی که داراي عوامل خطر دوران نوزادي هستند، تحت آزمایش غربالگري ABR قرار بگیرند.

 

در این نوع نظام غربالگري که غربالگري اصلی بر اساس تست OAE است،

 

بسیاري از کودکان دچار نوروپاتی شنوایی از زیر دست ما خارج میشوند.

 

کودکان دچار نوروپاتی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد کودکان متولد شده را شامل می شوند که رقم آن چشم گیر است.

 

تست OAE
تست OAE در نوزاد تازه متولد شده

 

نوزادانی که با افت شنوایی به دنیا می آیند:

 

نوزادانی که کم شنوا هستند یا دارای افت شنوایی هستند، برای ارتقا رشد سالم نیازمند اقدامات و مداخلات زود هنگام هستند.

 

تاخیر در مداخلات زود هنگام باعث اثرات منفی روی مهارت های ارتباطی و گفتاری کودک می شود.

 

از جمله مداخلات اولیه برای کودک کم شنوا، تجویز سمعک است.

 

غربالگری شنوایی کودکان چگونه انجام می شود؟

 

دو روش غربالگری وجود دارد:

 

  • تست AABR:

 

این تست نحوه ی پاسخدهی مغز و عصب شنوایی به صدا را مشخص می کند. صدا از طریق پروب داخل گوش نوزاد پخش می شود.

 

سه الکترود قرار گرفته بر روی سر و صورت کودک، پاسخدهی عصب شنوایی را اندازه گیری می کند.

 

در بیشتر کلینیک ها تست ABR که کاملتر است، انجام می شود.

 

به طور خلاصه، در حال حاضر، تردیدهاي بسیار زیادي در زمینه ي استفاده از شیوه ي مقیاس بندي بلندي در کودکان وجود دارد.

 

این احتمال وجود دارد که شاید بتوان با استفاده از اندازه گیري هاي الکتروفیزیولوژي، همچون زمان تاخیر ABR، دامنه ی ABR، آستانه ي رفلکس صوتی یا قدرت DPOAE بتوان جانشینی براي اندازه گیري

 

بلندي یافت.

 

عملکرد شنیداري بعضی از کودکان دچار نوروپاتی شنیداري (مطابق با ارزیابی آستانه هاي شنوایی و نیز امواج ABR) در طول اولین سال زندگی بهبود مییابد، به ویژه در آن دسته از کودکانی که در هنگام تولد

 

وزن پایین داشتند و یا کودکانی که دچار هایپر بیلی روبین بودند.

 

این امر باعث میشود تا ما در طول این مدت، در هنگام در نظر گرفتن سمعک به عنوان راه حلی براي این کودکان، بیشتر محافظه کارانه عمل کنیم و فعلا دست به عصا راه برویم.

 

تست ABR

 

  • تست OAE:

 

این تست متداولترین و یکی از ارزان ترین آزمون غربالگری شنوایی در نوزادان است.

 

یک پروب ریز داخل گوش نوزاد قرار داده می شود و اکوی صدا در اثر پخش صدا اندازه گیری می شود.

 

مدت زمان انجام این تست ۲ دقیقه است و اطلاعات کاملی از سلامت گوش میانی و حلزون در اختیار ما قرار میدهد.

 

هنگامی که سیستم شنوایی نوزاد مشکلی نداشته باشد، عبارت pass روی دستگاه نمایان می شود.

 

افراد دیگری را نیز می توان با OAE غربالگری کرد که از بین آنها می توان کودکان کوچک دارای ناتوانی شدید را نام برد که نمی توانند به روش معمول غربالگری شوند.

 

فرضیه های OAE:

 

وجود رزوناتورهای دقیق در فرکانس های مجزای کودک باعث شد متخصصین به فکر سنجش آن باشند.

 

به منظور فهم چگونگی تولید OAE در گوش ابتدا روند فیزیولوژیک حلزون را مرور می کنیم:

 

تغییرات فشار در مایعات حلزونی موجب جابجایی بخش های انعطاف پذیر  حلزون می گردد.

 

تست OAE با ارسال صوت به داخل گوش محرک این مایع حلزونی است.

 

میکروفون OAE با اندازه گیری محرک هایی که به گوش فرستاده شده است را آنالیز کرده و نتیجه نهایی وضعیت شنوایی نوزاد را در اختیار ما می گذارد.

 

خصوصیات فردی در تست OAE:

 

سیستم شنوایی تنها یک گیرنده صوت نیست، بلکه صوت را پس از دریافت به اجزاء شدتی و فرکانسی مختلف تقسیم می کند.

 

با توجه به ویژگی صوت آن را کدبندی می کند و به مناطق مختلف مغز ارسال می کند.

 

تست OAE یکی از ابزارهای بررسی این اصوات هستند.

 

در دوره های زمانی مختلف از نوزادان تا بزرگسالی دامنه ی تست OAE تغییر می کند.

 

گسیل های صوتی گوش در نوزادان زیر یک ماه بزرگنر از بزرگسالان و کودکان است.

 

این تفاوت اهمیت انجام این تست در زیر یک ماه را نشان می دهد.

 

جنسیت و گوش بیمار در شدت TEOAE موثر است.

 

زنان نسبت به مردان TEOAE بزرگتری دارند و گوش راست نیز نسبت به گوش چپ TEOAE بزرگتری دارد.

 

OAE یکپارچگی سلول های مویی خارجی را بررسی می کند.

 

صدایی که از طریق پروب به گوش فرستاده می شود و اکوهای برگشتی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

 

مرکز تست OAE:

 

کلینیک تخصصی شنوایی و سمعک آریاشهر با رعایت کلیه ی پروتکل های بهداشتی، کلیه ی تست های شنوایی از جمله تست OAE کودکان را چه در منزل و چه در کلینیک انجام می دهد.

 

انجام تست OAE در منزل با هماهنگی قبل امکان پذیر است.