تست OAE

تست OAE یکی از مهمترین تست های غربالگری شنوایی نوزادان است که در بدو تولد انجام می شود.

براساس تحقیقات انجام شده از هر هزار کودک تازه متولد شده ۱ تا ۳ کودک با مشکلات شنوایی به دنیا می آید.

غربالگری و تشخیص اولیه به اقدامات فوری کمک می کند، چراکه اگر خانواده نوزاد متوجه مشکلات شنوایی کودک خود نشوند، کودک از شنیدن صداهای محیط محروم شده و عملا ارتباطی با محیط نخواهد داشت که این قضیه تاثیر بسیار زیادی بر گفتار کودک میگذارد.

چرا نوزادان نیازمند غربالگری شنوایی هستند؟

غربالگری شنوایی با کمک تست OAE انجام میشود . تست OAE اولین و مهمترین تست برای کمک به درک این موضوع است که آیا کودک شما ناشنوا یا دارای افت شنوایی است یا نه.

بدون غربالگری شنوایی در نوزادان، دشوار است بدانید چه موقع تغییرات سیستم شنوایی در کودک رخ می دهد. به طور مثال کودک ابتدا سر خود را به سمت صداهای محیط می چرخاند و این اولین مرحله در سلامت سیستم شنوایی کودک است اما نمی تواند متضمن این باشد کودک تمام صداهای محیط را تشخیص می دهد. چرا که بسیاری از کودکان کم شنوا نیز نسبت به صداهای بلند واکنش نشان میدهند در این مواقع برای ما جز قابل توجه ، واکنش به صداهای کم شدت است. تستOAE اینکار را برای ما انجام میدهد و در واقع واکنش نوزاد به صداهای با شدت کمتر از ۳۰ دسی بل را نشان میدهد.

تست OAE نشاندهنده ی سلامت حلزون شنوایی است و از سلامت عصب شنوایی اطلاعاتی در اختیار ما قرار نمیدهد برای مطلع شدن از وضعیت عصب باید تست ABR برای نوزاد انجام شود.

تست ABR یکی دیگر از تست های غربالگری نوزادان است که در سه ماهگی انجام می شود و با انجام این تست از وضعیت شنوایی کودک به طور کامل آگاه می شویم.

تست ABR با توجه به اینکه وضعیت عصب شنوایی را گزارش میدهد و عصب شنوایی در سه ماهگی به بلوغ میرسد و واکنش های طبیعی نشان میدهد ، باید در این زمان انجام شود.

تست OAE در نوزاد تازه متولد شده

نوزادانی که با افت شنوایی به دنیا می آیند:

نوزادانی که کم شنوا هستند یا دارای افت شنوایی هستند، برای ارتقا رشد سالم نیازمند اقدامات و مداخلات زود هنگام هستند.

تاخیر در مداخلات زود هنگام باعث اثرات منفی روی مهارت های ارتباطی و گفتاری کودک می شود.

از جمله مداخلات اولیه برای کودک کم شنوا، تجویز سمعک است.

غربالگری شنوایی کودکان چگونه انجام می شود؟

دو روش غربالگری وجود دارد:

  • تست AABR :

این تست نحوه ی پاسخدهی مغز و عصب شنوایی به صدا را مشخص می کند. صدا از طریق پروب داخل گوش نوزاد پخش می شود. سه الکترود قرار گرفته بر روی سر و صورت کودک، پاسخدهی عصب شنوایی را اندازه گیری می کند. در بیشتر کلینیک ها تست ABR که کاملتر است، انجام می شود.

تست AABR
  • تست OAE:

این تست متداولترین آزمون غربالگری شنوایی نوزادان است.

یک پروب ریز داخل گوش نوزاد قرار داده می شود و اکوی صدا در اثر پخش صدا اندازه گیری می شود.

مدت زمان انجام این تست ۲ دقیقه است و اطلاعات کاملی از سلامت گوش میانی و حلزون در اختیار ما قرار میدهد.