همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

تست VRA
خدمات شنوایی سنجی

تست VRA و کاربرد آن در کودکان

در تست VRA یا شنوایی سنجی تقویت بصری با استفاده از تقویت کننده های بینایی و لوکالیزاسیون شنوایی، آستانه های شنوایی خردسالان تعیین می شود. این

ادامه مطلب