همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

ارزیابی شنوایی
خدمات شنوایی سنجی

ارزیابی شنوایی

ارزیابی شنوایی از ملزومات سلامت برای سیستم شنوایی افراد است. ارزيابي شنوایی یا ارزیابی مقدماتي شنوایی شنوايي و گوش سالم يك عضو بسيار موثر به

ادامه مطلب