شعبه مطهری : ۸۸۸۲۲۴۴۲ (۰۲۱)

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

تست کالریک
کلینیک سرگیجه

تست کالریک چیست؟

تست کالریک، آزمونی براساس تغییرات شدت دمایی جهت کشف آسیب های عصب آکوستیک و تعادل است. این عصب ظیفه شنوایی و تعادل را بر عهده

ادامه مطلب
تست vemp
کلینیک سرگیجه

تست vemp

تست vemp مخفف vestibular evoked myogenic potential، یکی از آزمایش های بررسی سرگیجه ناشی از گوش میانی است. تست ومپ یک تکنیک ارزیابی نوروفیزیولوژیک جهت

ادامه مطلب
کلینیک سرگیجه

نیستاگموس چیست؟

نیستاگموس یک حرکت موزون است که در آن چشم ها به یک طرف کشیده شده و سپس به سرعت به نقطه ی اصلی برمی گردد.

ادامه مطلب