شعبه مطهری : ۸۸۸۲۲۴۴۲ (۰۲۱)

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

علل کم شنوایی
درباره ی شنوایی

علل کم شنوایی

علل کم شنوایی می تواند در اثر عوامل مختلف رخ دهد. در زیر به تمام علل کم شنوایی خواهیم پرداخت.   پیرگوشی شایع ترین علل

ادامه مطلب
توهم شنیداری
وزوز گوش

توهم شنیداری

هنگامی که شخصی نسبت به صداها یا موسیقی گزارش هایی از توهم شنیداری دارد، تشخیص ماهیت این صداها مهم است. این نکته مهم است که

ادامه مطلب